Grāmatvedības pakalpojumu aptuvenais izcenojums:

1-30 operācijām mēnesī:         > 14.06 LVL (20 EUR)

31-50 operācijām mēnesī:       > 28.11 LVL (40 EUR)

51-70 operācijām mēnesī:       > 45.68 LVL (65 EUR)

71-90 operācijām mēnesī:       > 59.74 LVL (85 EUR)

91-115 operācijām mēnesī:     > 73.79 LVL (105 EUR)

116-145 operācijām mēnesī:   > 94.88 LVL (135 EUR)

146-175 operācijām mēnesī:   > 115.96 LVL (165 EUR)

176-200 operācijām mēnesī:   > 133.53 LVL (190 EUR)

Šis ir aptuvens izcenojums, jo katram uzņēmumama cena tiek noteikta individuāli, izvērtējot tā darbības sfēru un sarežģītības pakāpi.

Neaktīvam uzņēmumam maksa tiek piemērota tikai par atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu valsts iestādēm, par atsevišķu samaksu.

Ir iespēja vienoties par nemainīgu ikmēneša maksājumu, kurā ir ietverta arī gada pārskata sastādīšana.

Juridisko pakalpojumu izcenojums:

Jauna uzņēmuma reģistrēšana - 31.63 LVL (45 EUR)

Izmaiņas dalībnieku sastāvā - 14.06 LVL (20 EUR)

Izmaiņas juridiskajā adresē - 14.06 LVL
(20 EUR)

Pamatkapitāla palielināšana -14.06 LVL (20 EUR)

Pārējiem juridiskiem pakalpojumiem cenas pēc vienošanās